Bezienswaardigheden

Op zoek naar nog meer veenkoloniale geschiedenis? Even ten zuiden van Veendam begint Wildervank: een veenkolonie van vijf kilometer lang. Het kanalenstelsel met de twee evenwijdig lopende kanalen is een bijzonderheid in Nederland. In de prachtig gerestaureerde kerk van Wildervank, met zijn opvallende torenspits, worden geregeld concerten gehouden.
Oude en Nieuwe Pekela verrassen door hun afwisseling; eenvoudige arbeidershuisjes staan zij aan zij met huizen in de stijl van de Amsterdamse school en industrieel erfgoed.
 

Stolpersteine-Pekela

Begin 1940 telde de joodse gemeenschap in Nieuwe en Oude Pekela ongeveer 150 leden. Van hen zijn via Westerbork 132 gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Slechts één van deze groep heeft de verschrikkingen overleefd. Naast de Pekelder soldaten die tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945 zijn gesneuveld en de slachtoffers van bombardementen in onze gemeente, zijn er ook een 15-tal mannen uit de beide Pekela’s die zijn gedood tijdens of ten gevolge van verzetsdaden.Om zowel de joodse slachtoffers als de verzetsstrijders te gedenken is de Werkgroep Stolpersteine-Pekela vanaf april 2011 bezig voor elk van hen een steentje te plaatsen voor het huis van waaruit zij zijn gedeporteerd c.q. het huis waar zij als laatste hebben gewoond. Kijk hier voor verdere informatie en ligging van de Stolpersteine

HERDENKINGSSTENEN VEENDAM WILDERVANK

De turfwinning in de Groningse Veenkoloniën  heeft vanaf 1650 grote economische ontwikkelingen ten gevolge gehad. Dit leidde tot een stroom mensen uit de wijde omgeving die hier werk vonden. Dit werd mede versterkt door de vrijheid van geloof, die men hier genoot. De mensen zijn afkomstig vanuit andere delen en steden in Nederland en Duitsland, onder wie Joodse gelovigen.In Veendam vestigden zich de eerste Joden in 1659 en in Wildervank in 1674. In 1783 woonden in Veendam 24 gezinnen met 130 mensen. In Wildervank destijds 10 gezinnen met 44 mensen.Men hield zich in het begin bezig met o.a. handel als `kiepkerel` (Kiep= mand op de rug met handelswaar) en liep langs de afgelegen boerderijen en veenplaatsen.
Na de eerste pioniers periode kwamen er meer schepen, er werden  huizen gebouwd en er ontstonden kerspels (kleine kerkgemeenschap) . Hier vestigden zich winkeliers  zoals slagers en bakkers. In 1745 werd de eerste Joodse School of Synagoge gebouwd bij het Midden Verlaat tussen Veendam en Wildervank. In 1796 kregen, ten gevolge van de Franse revolutie, de Joden in Nederland burgerrechten. Het aantal Joodse burgers bleef in de bloeiende Kille (Joodse gemeente) stijgen tot 450 in 1850 en 600 inwoners in 1900.  Door een teruglopende economie verhuisden in de jaren daarna vele Joodse burgers naar steden als Groningen en Amsterdam.  De aantallen verminderden tot 400 in 1910 en 200 personen in 1920.
Bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog in 1940 woonden er in Veendam 99 en in Wildervank nog 123 Joodse burgers. Na de bevrijding van Veendam-Wildervank en het einde van de oorlog kwam er uit onderduik, strafkampen en vernietigingskampen in Duitsland en Polen nog slechts een enkeling terug. De ruim 200 Joodse onschuldige burgers zijn nooit meer terug gekomen. Ze zijn vermoord  in Duitse concentratiekampen, alleen omdat ze Joods waren.
Wij gedenken deze Joodse slachtoffers door middel  van herdenkingsstenen voor het pand waar ze woonden en van daar zijn weggevoerd en nooit teruggekeerd.  Zo brengen we ze in onze herinnering weer een heel klein beetje thuis. Er wordt gewerkt aan een route door Veendam-Wildervank waarop alle adressen staan vermeld waar stenen zijn gelegd, zodat u ze kunt bezoeken.