Veenkoloniaal Museum

Veenkoloniaal Museum

Dat is het beeld dat de bekende encyclopedieschrijver Anthony Winkler Prins rond 1870 van de Groninger Veenkoloniën wist te schetsen. De Groninger Veenkoloniën als bakermat van de Groninger kustvaart en landbouwindustrie. Niets Jan Saliegeest, niets plaggenhutjes, maar een gebied van en vol  bedrijvigheid. Dat is wat stichting Veenkoloniaal Museum te Veendam in 2019 al 80 jaar weet uit te dragen.

Opgericht in 1939 door cultuurbewuste ondernemers en burgers die de boeiende geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën voor eens en voor altijd op de kaart wilden zetten middels wisselexposities, lezingen en een permanente expositie. Gehuisvest in de monumentale voormalige RHBS van Veendam wordt nog altijd dit boeiende verhaal van de regio verteld waar Aletta Jacobs, Bernhard Vroom, Anthony Winkler Prins en Free Meis hun sporen verdienden en achter lieten. 

Het Veenkoloniaal Museum organiseert jaarlijks diverse wisseltentoonstellingen over kustvaart, landbouwindustrie en cultuur in de regio.