Pioniers van het volksgeluk

Pioniers van het volksgeluk

Verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela. Een lezing door Inge Dekker

In Pioniers van het volksgeluk neemt de schrijfster (Inge Dekker, 1968) ons mee terug naar het Oude Pekela van de 19e eeuw. Een welvarende periode waarin turfwinning, scheepsbouw en zeevaart de toon zetten. Maar wat bracht deze welvaart aan ontwikkelingen op sociaal-cultureel vlak? Met de graven van een aantal hoofdrolspelers als vertrekpunt, schetst de schrijfster visies en betekenis van onderwijshervormer Hendrik Wester, dominee Marcus Jan Adriani en burgemeester Tjakko Borgesius, telg uit het geslacht van stadsveenmeesters. Ook besteedt zij in het boekje aandacht aan de rol van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en het onderwijs aan dove kinderen uit de Pekela’s.

Pioniers van het volksgeluk is niet alleen gebaseerd op bestaande literatuur maar ook op bronnenmateriaal dat veelal digitaal beschikbaar bleek. De verhalen worden geïllustreerd met historisch prentenmateriaal en niet eerder vertoonde portretten.