Pekela: Kapiteinslezing “Transport in de Veenkoloniën” >>>>> van scheepvaart naar wegvervoer >>>>>

Pekela: Kapiteinslezing “Transport in de Veenkoloniën” >>>>> van scheepvaart naar wegvervoer >>>>>

De lezing wordt verzorgd door de heer Wilto Eekhof, auteur van ‘Lommerts’, kin nait bestoat nait  en  ‘Onderweg’, wegvervoer in heden en verleden in Noord-Nederland. Ook publiceerde hij jarenlang artikelen over scheepvaart en scheepsbouw in maritieme magazines. Personen- en vrachtvervoer in de Veenkoloniën ging aanvankelijk over het water. Met de aanleg en verbetering  van het wegennet gingen veel schippers over op wegvervoer, aanvankelijk met paard en wagen en vervolgens gemotoriseerd. Er ontstonden tientallen (auto)vervoerbedrijfjes die na verloop van tijd weer opgingen in grotere vervoersondernemingen. Wilto Eekhof heeft de geschiedenis en ontwikkeling van een groot aantal Noordelijke transportbedrijven opgetekend.

Locatie: Ontmoetingscentrum De Kiepe , Meidoornlaan 88, 9663 EG Nieuwe Pekela

Aanvang  15.30 uur ( inloop vanaf 15.00 uur )

Wilt u de lezing graag bijwonen? >> aanmelden per email : g.koerts@planet.nl  met vermelding van uw naam en het aantal personen.

Teneinde de kosten te dekken wordt van u een, zelf te bepalen, bijdrage gevraagd.
www.kapiteinshuis.nl

Deel deze pagina